M10 MENU MAKI SASHIMI SUSHI

M10 MENU MAKI SASHIMI SUSHI

15.00 €

soupe, salade
8 sushi saumon