M12 MENU MAKI SASHIMI SUSHI

M12 MENU MAKI SASHIMI SUSHI

17.00 €

soupe, salade
8 sushi assortiment :
2 saumon, 2 thon, 1 ikura,
2 daurade, 1 crevette